TỌA ĐÀM: NGHIÊN CỨU MỸ THUẬT CHAMPA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

VIỆN MỸ THUẬT

 

Nội dung chương trình tọa đàm khoa học

NGHIÊN CỨU MỸ THUẬT CHAMPA

ngày 23 tháng 11 năm 2012

thời gian: 8.30 đến 17.00

ĐỊA ĐIỂM: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – 42 Yết Kiêu – Hoàn Kiếm – H à Nội.

Đặt vấn đề:

1. Nền văn hóa Việt Nam phát triển đa dạng trong sự thống nhất, lịch sử mỹ thuật Việt Nam không thể thiếu sự đóng góp quan trọng của nghệ thuật Champa và Phù Nam cũng như các tộc người sinh sống trên đất nước ta.

2. Tình hình nghiên cứu quốc tế và trong nước: Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO – École française d’Extrême-Orient) – Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS – National University of Singapore) – Các Viện nghiên cứu và các nhà nghiên cứu Việt Nam.

3. Phát hiện khảo cổ học từ sau 1975 đến nay đặt ra nhiều vấn đề tư liệu và nhận thức mới trong nghiên cứu mỹ thuật Champa.

4. Nghiên cứu lịch sử mỹ thuật Champa vấn đề tồn tại và hướng tiếp cận nghiên cứu mới: Niên đại và phong cách mỹ thuật từ Mỹ Sơn E1 đến Po Rame trong tiến trình phát triển kiến trúc và điêu khắc Champa – Nghiên cứu lịch sử mỹ thuật Champa trong mối quan hệ tổng thể giữa kiến trúc và điêu khắc trên mối quan hệ phương pháp đa và liên ngành.

5. Các công trình nghiên cứu văn hóa nghệ thuật Champa – Nhìn lại từ những quan điểm và phương pháp nghiên cứu mới.

Danh sách nhà khoa học mời tham gia thuyết trình và thảo luận:

PGS TS Lâm Mỹ Dung

Sự chuyển tiếp từ văn hóa Sa Huỳnh lên Champa: dấu ấn tư liệu mỹ thuật

PGS TS Ngô Văn Doanh

Thành cổ Champa trong dòng lịch sử đô thị của khu vực

THS Nguyễn Hải Phong

Phương pháp nghiên cứu về niên đại trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam đối chiếu trong nghiên cứu  mỹ thuật Champa

TS Bùi Thị Thanh Mai

Ba vấn đề trong nghiên cứu lịch sử mỹ thuật Champa

THS Trần Hậu Yên Thế

Những nàng tiên chân đất quá trình Chăm hóa nghệ thuật Đại Việt

TS Nguyễn Hồng Kiên

Những bất cập trong nghiên cứu, bảo tồn và giáo dục về các di tích Champa.

NNC Trần Kỳ Phương

Vấn đề phong cách và niên đại của nghiên cứu lịch sử mỹ thuật Champa.

TS Lê Thị Liên

Quan hệ giữa mỹ thuật Champa và Phù Nam, Chân Lạp.

NNC Nguyễn Anh Tuấn

Mỹ thuật Champa – Đại Việt nhìn từ hai chiều lịch sử

NCS. Đỗ Trường Giang

Campa và Khmer Angkor: Những mối liên hệ về lịch sử và nghệ thuật (800-1400 SCN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s