Số hóa Thư tịch cổ Chăm

Thư tịch cổ được xem như là cánh cửa để con người hôm nay mở ra phần tri thức của đồng bào Chăm vốn đã bị thời gian che giấu. Các làng Chăm ở tỉnh Ninh Thuận đang lưu giữ nhiều thư tịch cổ Chăm vô cùng quý giá. Nhưng, vốn quý ấy đang có nguy cơ mất đi bởi chất liệu của thư tịch cổ rất dễ bị hư hỏng qua năm tháng.
Trên những lá buông, trên những mảnh giấy dó…, những dòng chữ của người Chăm được viết lên- những dòng chữ của người xưa để lại, mỗi lần chạm tay vào như được chạm vào quá khứ… Nhưng, điều quý giá hơn, từ những dòng chữ đó, con người hôm nay có thể hiểu nhiều điều trong cuộc sống ở những làng Chăm, từ nghi lễ đến thiên văn , từ y học đến lịch sử, từ những câu chuyện cổ đến gia huấn ca….

Xem video tại đây: VTV

Xem thêm: Video Ninh Thuận khó khăn trong việc bảo tồn các thư tịch cổ Chăm

Xem thêm:
Bàn giao thư tịch cổ Chăm đã được tu bổ, bồi nền cho tỉnh Ninh Thuận

Những tàng thư Chăm

Tàng thư nghìn năm tuổi đang mất dần

Cham manuscripts online

P1190945

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s