HỘI THẢO KHOA HỌC: HÀNH CUNG LỖ GIANG TRONG LỊCH SỬ NHÀ TRẦN

Thời gian tổ chức: 29-30/11/2019
Địa điểm: Tỉnh Thái Bình
Ngôn ngữ: Anh-Việt-Nhật
Đơn vị tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
(For English, see here: https://www.facebook.com/viennghiencuukinhthanh/posts/782538908867705)
……………


Thái bình là vùng đất có vị thế địa-kinh tế-chính trị-văn hóa đặc biệt quan trọng, gắn liền với lịch sử của nhà Trần và lịch sử dân tộc. Trong đó, vùng đất Long Hưng – Hưng Hà ngày nay là nơi dựng nghiệp và là hậu phương vững chắc của nhà Trần.
Sau khi lên ngôi trị vì đất nước, triều Trần đã rất chú trọng đến vùng đất Long Hưng. Ngoài việc phân phong cho các thân vương các điền trang, thái ấp, đây còn là nơi xây dựng các khu lăng tẩm của các vua đầu triều và hoàng tộc nhà Trần. Tại vùng đất Tam Đường, triều Trần đã dựng đặt Hành cung Long Hưng để các vua Trần ngự trong những lần về làm lễ bái yết tổ tiên, tổ chức các đại lễ và những yến tiệc mừng chiến thắng sau mỗi sự kiện oai hùng.
Phát hiện khu di tích hành cung Lỗ Giang tại khu vực đền Thái (Thái Lăng) hay còn gọi là đền Trần nằm ở ngã ba sông Hồng và sông Trà Lý, nay là xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, Thái Bình của Viện Nghiên cứu Kinh thành vào năm 2014 đã tiếp tục làm rõ hơn về lịch sử, di sản văn hóa của nhà Trần ở miền đất này.
Việc phát hiện Hành cung Lỗ Giang có ý nghĩa rất to lớn trong việc nghiên cứu về lịch sử nhà Trần. Kết quả nghiên cứu khảo cổ học khẳng định rằng: Đền Thái là vùng đất của hành cung Lỗ Giang xưa dưới thời vua Trần Nhân Tông và Trần Anh Tông và là hành cung Kiến Xương vào thời vua Trần Hiến Tông như sử cũ đã nhắc đến.

Cho đến nay, tại Hành cung Lỗ Giang, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã tiến hành 03 cuộc khai quật khảo cổ học (năm 2014, 2015 và 2016-2017). Kết quả điều tra, khai quật khảo cổ học các giai đoạn này đã phát hiện được nhiều loại hình di tích, di vật thời Trần tại các cánh đồng Phủ Lỗ, Lạch Đường Cả, Càn Thiên Mã, Lăng Ngói, Lăng Sa Trong, đặc biệt là khu vực đền Thái và Lăng Sa Trong…
Để đánh giá giá trị kết quả khai quật, nghiên cứu khảo cổ học khu di tích Hành cung Lỗ Giang trong các giai đoạn nói trên và để tiếp tục có kế hoạch khai quật, nghiên cứu khảo cổ học giai đoạn tiếp theo, đồng thời, xác định phương án quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị lâu dài của khu di tích Hành cung Lỗ Giang trong tương lai, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Hành cung Lỗ Giang, Hưng Hà, Thái Bình trong lịch sử nhà Trần”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình trân trọng kính mời các nhà khoa học và quý vị quan tâm đến chủ đề Hội thảo viết bài tham luận và tham gia Hội thảo.
1.Thông tin chung về Hội thảo
-Tên Hội thảo: “Hành cung Lỗ Giang, Hưng Hà, Thái Bình trong lịch sử nhà Trần”.
-Chủ trì tổ chức Hội thảo: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Viện Nghiên cứu Kinh thành – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
-Thời gian tổ chức Hội thảo: Dự kiến ngày 29-30/11/2019.
-Địa điểm tổ chức: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
-Thành phần tham dự: Các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế thuộc các lĩnh vực khoa học: Khảo cổ học, lịch sử, văn hóa, tôn giáo, bảo tàng, bảo tồn…Số lượng tham dự dự kiến 130 đến 150 đại biểu.
-Số lượng báo cáo trình bày tại Hội thảo: Dự kiến 15-20 bài tham luận của các học giả, các nhà khoa học trong nước và quốc tế.

2.Nội dung Hội thảo
Nội dung Hội thảo tập trung vào 5 vấn đề chính sau:
-Nhận diện vị trí, vai trò của Hành cung Lỗ Giang trong lịch sử nhà Trần.
-Đánh giá giá trị của những kết quả khai quật, nghiên cứu khảo cổ học tại khu di tích Hành cung Lỗ Giang năm 2014-2017.
-Hành cung Lỗ Giang thời Trần qua tư liệu lịch sử và khảo cổ học trong bối cảnh nghiên cứu, so sánh với kiến trúc trong Hoàng cung Thăng Long và các hành cung đương thời.
-Đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị của các hành cung thời Trần trong lịch sử, đặc biệt là trường hợp Hành cung Lỗ Giang, Hưng Hà, Thái Bình.

3.Thời hạn đăng ký và gửi bài tham luận Hội thảo.
-Thời hạn đăng ký viết tham luận: Tên bài và tóm tắt báo cáo (400 từ) gửi đến Ban tổ chức Hội thảo trước ngày 28/10/2019
– Thời hạn gửi tham luận: Báo cáo toàn văn tham luận (khoảng 10-15 trang A4, font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 13) gửi đến ban tổ chức Hội thảo trước ngày 19/11/2019.
Thông tin xin liên hệ với Phòng Thông tin – Hợp tác quốc tế, Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 6, Đinh Công Tráng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: Đỗ Trường Giang: 0902160048
Địa chỉ liên hệ đăng ký tham dự và gửi bài tham luận Hội thảo: Đỗ Trường Giang, email: giangiseas@gmail.com

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s