CHAMPA CITADELS: AN ARCHAEOLOGICAL AND HISTORICAL STUDY

CHAMPA CITADELS: AN ARCHAEOLOGICAL AND HISTORICAL STUDY ĐỖ TRƯỜNG GIANG, YAMAGATA MARIKO, NGUYỄN VĂN QUẢNG, SUZUKI TOMOMI From 2009 to 2012, a joint research team of Japanese and Vietnamese archaeologists led by the late A/P. Dr. Nishimura Masanari conducted surveys and excavations at fifteen sites around the Hóa Châu Citadel in Thừa Thiên Huế Province, which was built by the Champa people in the ninth … Continue reading CHAMPA CITADELS: AN ARCHAEOLOGICAL AND HISTORICAL STUDY

Số hóa Thư tịch cổ Chăm

Thư tịch cổ được xem như là cánh cửa để con người hôm nay mở ra phần tri thức của đồng bào Chăm vốn đã bị thời gian che giấu. Các làng Chăm ở tỉnh Ninh Thuận đang lưu giữ nhiều thư tịch cổ Chăm vô cùng quý giá. Nhưng, vốn quý ấy đang có nguy cơ mất đi bởi chất liệu của thư tịch … Continue reading Số hóa Thư tịch cổ Chăm