Akhar Thrah News

P1190954

Tư liệu quý hiếm về văn hóa, lịch sử Chămpa

Theo PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM UNESCO NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN VĂN HÓA CHĂM, TS THÔNG THANH KHÁNH, thư tịch Hoàng gia Chăm chứa đựng nhiều chủ đề di sản văn hóa Chăm độc đáo như lịch sử, văn học, ngôn ngữ, chữ viết, tín ngưỡng, tôn giáo… Tuy nhiên, đến nay di sản tư liệu quý hiếm này vẫn chưa thực sự được quan tâm bảo tồn, nghiên cứu và khai thác đúng mức nhằm lý giải những vấn đề bí ẩn về nền văn hóa Chăm và cộng đồng Chăm ngày nay.

Tiếp tục nghiên cứu toàn diện về thư tịch hoàng gia Chăm

TS. Thông Thanh Khánh: “Đây là tư liệu của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn (triều Minh Mạng), thể hiện sự quản lý của họ với Chămpa giai đoạn ấy. Vì vậy, nếu không giải thích cụ thể thì người ta sẽ cho đó là nhạy cảm, còn khi sử dụng và nghiên cứu đúng cách thì đấy là tài liệu quan trọng”.

 Nhận định bài viết của Ts. T. T. Khánh về Trường Sa-Hoàng Sa trong tài liệu Chăm

Tài liệu hoàng gia Champa là kho tàng lịch sử vô cùng quí giá được tìm thấy vào năm 1902 tại làng Lavang của dân tộc Kaho nằm ở phía tây Phan Rí bởi ông P. Villaume. Năm 1905, H. Parmentier và E. Durand viết bài giới thiệu sơ khởi về tài liệu này mang tựa đề « Bảo vật của vua Chăm » đăng trong tập san của Viện Viễn Đông Pháp (Le trésor des rois chams. BEFEO V‑1, 1905, tr. 1‑46).

Tài liệu hoàng gia Champa được chuyển sang Paris dưới thời Pháp thuộc, nhưng người ta không biết vào năm nào, hiện đang lưu trữ trong thư viện Société Asiatique de Paris. Kho tàng lịch sử này tổng cộng 5227 trang, trong đó có 4402 viết bằng tiếng Chăm và 825 trang viết bằng tiếng Hán, từ năm 1702 đến năm 1883, dưới thời Chính Hòa (1680-1705), Bảo Thái (1720-1729), Vĩnh Khánh (1729-1732), Long Ðức (1732-1735), Vĩnh Hựu (1735-1740), Cảnh Hưng (1740-1786), Thái Ðức (1778-1793), Gia Long (1802-1820), Tự Đức (1874-1883).

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s