M.Vickery và “Champa revised”

By: Do Truong Giang

Trong bài viết trước thì tôi đã giới thiệu về những nội dung cơ bản của công trình nổi tiếng Le Royaume de Campa được viết bởi G.Maspero. Công trình đó, trong một thời gian rất dài, đã được coi là một tài liệu tham khảo chính cho tất cả những ai nghiên cứu về Campa và cả về Đông Nam Á. Chẳng hạn, sau này các sách của Majumdar, G.Coedes và D.G.Hall đều viết lại lịch sử Campa dựa trên cuốn sách này. Các học giả Việt Nam nghiên cứu về Campa sau này về cơ bản cũng dựa trên cuốn sách này, những nhận định được đưa ra bởi Maspero được coi như là những “nhận xét tiêu chuẩn” và “chính xác”, -cho dù đôi khi nó rất thiếu chính xác. Cuốn sách của Maspero ra đời thực sự là một bước ngoặt trong nghiên cứu lịch sử Campa, và nó xứng đáng được tôn vinh như là một trong những cuốn sách lớn. Cuốn sách đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình vào thời điểm đó. Continue reading “M.Vickery và “Champa revised””

Nhìn lại những nghiên cứu về thương cảng Nước Mặn (Bình Định)

Bài viết này được hoàn thành từ năm 2008 và đã được đăng tải trên tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (2008). Do hạn chế của cá nhân trong việc tiếp xúc với các nguồn tư liệu và với các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tại thời điểm đó, nên bài viết đã không đề cập tới một số công trình quan trọng của một số học giả khác (như của nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Nhân).
                                                            Do Truong Giang

Continue reading “Nhìn lại những nghiên cứu về thương cảng Nước Mặn (Bình Định)”

Benneth Bronson, “Exchange at the upstream and downstream ends”

Benneth Bronson, “Exchange at the upstream and downstream ends: Notes toward a functional model of the coastal state in Southeast Asia”, in Economic exchange and social interaction in Southeast Asia – Perspectives from prehistory, history, and ethnography, edited by Karl L.Hutterer. Michigan papers on Southeast Asian studies, The University of Michigan, number 13, pp.39-52.

By: Do Truong Giang, National University of Singapore Continue reading “Benneth Bronson, “Exchange at the upstream and downstream ends””

Victor Lieberman. Strange parallels: Southeast Asia in global context, c.800-1830. Volume 2

Victor Lieberman. Strange parallels: Southeast Asia in global context, c.800-1830. Volume 2: Mainland Mirrors: Europe, Japan, China, South Asia, and the Island.Cambridge University Press, 2009.

By: Do Truong Giang, National University of Singapore Continue reading “Victor Lieberman. Strange parallels: Southeast Asia in global context, c.800-1830. Volume 2”

The Cham Of Vietnam – History, Society And Art

By: Do Truong Giang, National University of Singapore (NUS)

Một cuốn sách được cá nhân mình và một số nhà nghiên cứu quan tâm chờ đợi khá lâu, cuối cùng đã được xuất bản. Thật may mắn, vì cuốn sách được xuất bản bởi NUS Press nên mình có may mắn là một trong số những người đầu tiên được cầm trên tay cuốn sách này. May mắn hơn nữa là mình đã được Thầy hướng dẫn của mình – Giáo sư Bruce Lockhart, với tư cách là đồng tác giả và Editor của cuốn sách tặng cho mình với những lời đề tặng ý nghĩa. Continue reading “The Cham Of Vietnam – History, Society And Art”