Diplomacy, Trade and Networks: Champa in the Asian Commercial Context (7th-10th Centuries)

Diplomacy, Trade and Networks: Champa in the Asian Commercial Context (7th-10th Centuries) Do Truong Giang LINK TO READ FULL PAPER: https://journals.openedition.org/moussons/3521?lang=en Abstracts  Previous studies of Champa history mainly based on an assumption that Champa was an “Indianized” kingdom who profoundly influenced by Indian civilization. Recent studies, however, have convinced that apart from Indian influence, Champa did benefit greatly from other civilization centers, especially China and Middle East. … Continue reading Diplomacy, Trade and Networks: Champa in the Asian Commercial Context (7th-10th Centuries)

The Cham Of Vietnam – History, Society And Art

By: Do Truong Giang, National University of Singapore (NUS)

Một cuốn sách được cá nhân mình và một số nhà nghiên cứu quan tâm chờ đợi khá lâu, cuối cùng đã được xuất bản. Thật may mắn, vì cuốn sách được xuất bản bởi NUS Press nên mình có may mắn là một trong số những người đầu tiên được cầm trên tay cuốn sách này. May mắn hơn nữa là mình đã được Thầy hướng dẫn của mình – Giáo sư Bruce Lockhart, với tư cách là đồng tác giả và Editor của cuốn sách tặng cho mình với những lời đề tặng ý nghĩa. Continue reading “The Cham Of Vietnam – History, Society And Art”