CALL FOR PAPER: FROM CHAMPA TO NGUYEN: THE ARCHAEOLOGY OF CENTRAL VIETNAM

We are now inviting paper presentation proposals for the 2nd SEAMEO SPAFA International Conference in Southeast Asian Archaeology. Presentations are meant to be 15-20 minutes long (depending on the panel’s convener). Proposals will be assessed and accepted until February 2016. PANEL: FROM CHAMPA TO NGUYEN: THE ARCHAEOLOGY OF CENTRAL VIETNAM Anne-Valérie Schweyer CNRS-France anne-valerie.schweyer@cnrs.fr Do Truong Giang Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS), Vietnam Academy … Continue reading CALL FOR PAPER: FROM CHAMPA TO NGUYEN: THE ARCHAEOLOGY OF CENTRAL VIETNAM

P.-E. Bachelet : Cartographies et représentations géographiques du Campā, des premiers siècles de l’ère chrétienne au milieu du XIXe siècle

Un aperçu de la géographie du royaume cam d’après les géographes et les navigateurs asiatiques, musulmans et européens. Par Pierre-Emmanuel Bachelet, ENS de Lyon Résumé Cette étude s’intéresse à la place qu’occupe le Campā dans la cartographie européenne, musulmane et asiatique et dans les textes qui ont trait à sa géographie. Il tente d’apporter un éclairage différent, à travers un nouveau type de sources, sur … Continue reading P.-E. Bachelet : Cartographies et représentations géographiques du Campā, des premiers siècles de l’ère chrétienne au milieu du XIXe siècle

“The Birth of Champa” – Anne-Valérie Schweyer

The Birth of Champa by Anne-Valérie Schweyer, in trong CONNECTING EMPIRES AND STATES – Selected Papers from the 13th International Conference of the European Association of Southeast Asian Archaeologists, Volume 2. Edited by Dominik Bonatz, Andreas Reinecke & Mai Lin Tjoa-Bonatz. Published by: NUS Press, National University of Singapore, 2012.

Author’s Abstract

This paper proposes a long-overdue synthesis of the data on Linyi and Champa from the 3rd to the 7th century. It first explores “Linyi” as it is presented in Chinese texts and estimates its origins and territory in the present-day Quang Tri and Thua Thien-Huê provinces. It then focuses on the technically advanced Xitu kingdom in the Thu Bon Valley, and its first famous king, Bhadravarman, at the end of the 5th century. Finally, after comparing the epigraphic use of “Champa” at My Son and “King of Champa” outside of My Son, the paper suggests that Linyi, “city of the Lin”, and Champapura, “city of the Cham”, were both ancient kingdoms of Central Vietnam.

Tôi mới được cô Lâm Mỹ Dzung giới thiệu đọc bài viết mới này của Anne-Valerie. Một cuốn sách trước đây của cô ấy cũng đã được review trên blog này tại: https://vnarchaeology.wordpress.com/2012/03/23/ancient-vietnam-history-art-and-archaeology/ . Dưới đây chỉ mới là 1 số nhận định bước đầu sau khi đọc xong bài viết và một số điểm trao đổi với cô Dung về một số nội dung liên quan tới bài viết. Continue reading ““The Birth of Champa” – Anne-Valérie Schweyer”

KỶ NGUYÊN THƯƠNG MẠI SỚM Ở ĐÔNG NAM Á (900-1300 CE): NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP MANDALA CHAMPA – PART 3

Download toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY

Champa trong thế giới hải đảo Đông Nam Á

Trong suốt kỷ nguyên thương mại sớm, Champa đã thiết lập và duy trì các mối liên hệ đặc biệt mật thiết và hữu nghị với các mandala khác của vùng Đông Nam Á hải đảo (bao gồm vùng quần đảo Philipinnes ở phía Tây, thế giới Malayu ở phía Nam và cả đảo Hải Nam ở phía Bắc). Dựa trên những mối liên hệ tộc người, ngôn ngữ và văn hóa, Champa đã sớm có mối quan hệ với Java và Srivijaya ở phía Nam. Các hoạt động của thương nhân Champa ở đảo Java đã được ghi chép trong các bia ký Java.[1] Bia Nhan Biều của Champa (niên đại 908-911) cũng cho chúng ta biết được thông tin về hai phái đoàn ngoại giao của Champa được gửi tới Java (dưới tên gọi Yavadvipa) dưới thời vua Jaya Simhavarman. Các tài liệu Trung Hoa cũng cho chúng ta biết vè mối quan hệ mật thiết giữa Champa và Sanfoqi (Srivijaya) ở vùng Nam Dương. Trong các mối quan hệ này, nhân tố thương mại dường như là nhân tố quyết định và quan trọng nhất đối với mandala Champa. Không giống như sự căng thẳng và xung đột thường xuyên với các nước láng giềng là Đại Việt và Chân Lạp, Champa đã cố gắng giữ một mối quan hệ thân thiết và bền vững với các quốc gia vùng hải đảo. Các chính thể vùng hải đảo này trên thực tế là những thị trường lớn cung cấp các loại hàng hóa quan trọng cho mandala Champa, như là ngựa, hồ tiêu và đặc biệt là vàng. Continue reading “KỶ NGUYÊN THƯƠNG MẠI SỚM Ở ĐÔNG NAM Á (900-1300 CE): NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP MANDALA CHAMPA – PART 3”

KỶ NGUYÊN THƯƠNG MẠI SỚM Ở ĐÔNG NAM Á (900-1300 CE): NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP MANDALA CHAMPA – PART 1

By: Do Truong Giang National University of Singapore (NUS) [1]

Download toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY

Kỷ nguyên thương mại sớm ở Đông Nam Á (900-1300 CE) Continue reading “KỶ NGUYÊN THƯƠNG MẠI SỚM Ở ĐÔNG NAM Á (900-1300 CE): NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP MANDALA CHAMPA – PART 1”