Ngo Bac – Gio-O

Foreign Perspectives on Vietnamese History is collected, translated and commented by Ngô Bắc

Chủ Đề Sông Biển Trong Lịch Sử Việt Nam

1. Một Vai Trò Hợp Lý Của Biển Đối Với Lịch Sử Việt Nam? Xã Hội Duyên Hải Trong Thế Giới Mậu Dịch Của Hội An, thời khoảng 1550-1830, Charles Wheeler.
Nguồn: Charles Wheeler, University of California, Irvine, A Maritime Logic in Vietnamese History? Littoral Society in Hội An‘s Trading World c. 1550-1830, Conference proceedings,

2. Sự Trổi Dậy Của Miền Duyên Hải: Mậu Dịch, Quốc Gia và Văn Hóa Thời Ban Sơ Của Đại Việt, John K. Whitmore.
Nguồn: John K. Whitmore, The Rise of the Coast: Trade, State and Culture in Early Đai Viet, Journal of Southeast Asia Studies, 37.1 (Feb. 2006), các trang 103-123

3. Việc Mua Bán Gạo Và Vận Tải Đường Biển Của Người Hoa Từ Hải Cảng Hải Phòng, Bắc Việt, Julia Martinez.
Nguồn: Julia Martinez, Chinese Rice Trade and Shipping from the North Vietnamese Port of Hải Phòng, Chinese Southern Diaspora Studies, Volume 1, 2007, các trang 82-96.

4. Một Cái Nhìn Từ Ngoài Biển: Viễn Cảnh Về Bờ Biển Bắc Và Trung Phần Việt Nam Li Tana
Nguồn: Li Tana, A View From The Sea: Perspectives On The Northern And Central Vietnamese Coast, Journal of Southeast Asian Studies, 37.1 (Feb. 2006), các trang 83-102

5. Suy Nghĩ Lại Về Biển Trong Lịch Sử Việt Nam: Xã Hội Duyên Hải Trong Sự Thống Hợp Của Thuận-Quảng, Trong Các Thế Kỷ 17 – 18, Charles Wheeler.
Nguồn: Charles Wheeler, Re-thinking the Sea in Vietnamese History: Littoral Society in the Integration of Thuận-Quảng, Seventeenth-Eighteenth Centuries, Journal of Southeast Asian Studies, 37.1 (Feb. 2006): từ trang 123 đến trang 154.

6. Người Chàm Trong Hệ Thống Hàng Hải Đông Nam Á, Anthony Reid

7. “Đi Về Miền Tây” tại Nam Kỳ, Các Hoạt Động Bất Hợp Pháp Của Người Việt và Người Hoa tại Vùng Transbassac (thời khoảng 1860-1920), Thomas Engelbert.
Nguồn: Thomas Engelbert, “Go West” in Cochinchina, Chinese and Vietnamese Illicit Activities in the Transbassac (c. 1860-1920s), Chinese Southern Diaspora Studies, Volume 1, 2007, các trang 56-82.

8. Đại Việt và Mậu Dịch Vùng Biển Nam Hải từ Thế Kỷ Thư 10 đến Thế kỷ Thứ 15, Momoki Shiro.
Nguồn: Momoki Shiro, Dai Viet and the South China Sea Trade, from the 10th to the 15th Century, Crossroads: An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies, 12(1): 1-34, 1998, Center for Southeast Asian Studies, Northern Illinois University.

9.  Phù Nam, Chân Lạp, Chàm và Các Đền Thờ Thiên Hậu Trong Họat Động Mậu Dịch Đường Biển Và Sự Xuất Hiện Các Thành Phố Duyên Hải Tại Đông Nam Á (từ thế kỷ thứ 1 cho đến thế kỷ thứ 16, Johannes Widodo
Nguồn: Johannes Widodo, The Boat and The City, Chinese Diaspora and the Architecture of Southeast Asian Coastal Cities, Chapter 2: The Maritime Trade and the Advent of Coastal Cities in Southeast Asia (1st-16th Cneturies), các trang 19 – 31 và 35-39, Singapore: 2004 Marshall Cavendish International.

10.  Một Sứ Bộ Đến Phù Nam, Wang Gungwu.
Nguồn: Wang Gungwu, The Nanhai Trade: The Early History of Chinese Trade In The South China Sea, Chapter 3, A Mission to Fu-Nan, 220-420, các trang 29-42., Singapore: Time Academic Press, 1998 (sách in lại từ ấn bản đầu tiên ấn hành năm 1958 bởi Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society.

11. VĂN MINH SÔNG NƯỚC MIỀN NAM
Các Suy Tưởng, Về Ý Niệm “Văn Minh Sông Nước” Và Về Lịch Sử Châu Thổ Sông Cửu Long,Nhìn Qua Một Vài Khía Cạnh Của Cuộc Định Cư tại Xã Sóc Sơn (1920-1945), Pascal Bourdeaux.

Nguồn: Pascal Bourdeaux, Reflections on the notion of the “riverine civilization” and on the History of the Mekong delta seen through some aspects of the settlement of the Village of Sóc Sơn (1920-1945), bài tham luận dọc tại kỳ hội thảo với chủ đề “Water in Mainland Southeast Asia” được tổ chức bởi Center for Khmer Studies (Phnom Penh) and the International Institute for Asian Studies tại Siem Reap, từ 30 tháng Mười Một đến 2 tháng Mười Hai, 2005.

12. “Các Dữ Liệu Đia Lý Thiên Nhiên
và Đia Lý Kinh Tế Của Bờ Biển Việt Nam”.

Nguồn: http://www.southchinasea.org/maps/marine%20protect%

13. Đài Loan, Duyên Hải Nam Trung Hoa Và Bắc Việt Nam và Mạng Lưới Mậu Dịch Đường Biển Của Dân Hải Đảo (Nusantao). Wilhelm G. Solheim II
Nguồn: Wilhelm G. Solheim II, Taiwan, Coastal South China and Northern Viet nam and The Nusantao Maritime Trading Network, Journal of East Asian Archaeology (JEAA) 2, 1-2, các trang 273-284, Brill, Leiden, 2000.

Li Tana
NGOẠI THƯƠNG CỦA VIỆT NAM
TRONG THẾ KỶ THỨ 19:
QUAN HỆ VỚI SINGAPORE

Nguồn: Li Tana, Vietnam’s Overseas Trade in the 19th Century: The Singapore Connection

Nola CookeLi Tana, dịch sang Anh ngữ và chú giải
TRẤN TÂY PHONG THỔ KÝ
Nguồn: Li Tana and Nola Cooke, “Trấn Tây phong thổ ký”: The Customs of Cambodia, Chinese Southern Diaspora Studies, Volume 1, 2007, các trang 149 – 153.

John K. Whitmore
“CÁC CON VOI CÓ THỂ
THỰC SỰ BƠI LỘI ĐƯỢC”:
Các Quan Điểm Trung Hoa Đương Đại
về Đại Việt Cuối Thời Nhà Lý
Nguồn: “Elephants Can Actually Swim”: Contemtorary Chinese Views of Late Lý Đại Việt


John K. Whitmore
TỪ HỌC THUẬT KINH ĐIỂN
ĐẾN TÍN NGƯỠNG KHỔNG HỌC
TẠI VIỆT NAM

Nguồn: From Classical Scholarship To Confucian Belief In Vietnam

Stewart Gordon
BẢO VẬT VÀ HIỆP ƯỚC
Mã Hoan, 1413 – 1431 sau Công Nguyên

Nguồn: Treasure and Treaty, Ma Huan

Sun Laichen
SỰ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT QUÂN SỰ TỪ NHÀ MINH, TRUNG HOA VÀ
SỰ VƯƠN LÊN CỦA VÙNG LỤC ĐỊA PHÍA BẮC ĐÔNG NAM Á (vào khoảng 1390-1527)

Nguồn: Military Technology Transfers From Ming China and The Emergence Of Northern Mainland Southeast Asia

   

John E. Wills, Jr.
ĐẠI THANH VÀ
CÁC LÂN QUỐC PHƯƠNG NAM, 1760-1829:
Các Khuynh Hướng Trường Kỳ Và
Sự Phục Hồi Từ Cuộc Khủng Hoảng

Nguồn: Great Qing and Its Southern Neighbors,

Alexander Woodside.
TRẬT TỰ LÃNH THỔ VÀ
CÁC CĂNG THẲNG
TRONG CĂN CƯỚC TẬP THỂ
TẠI VÙNG Á CHÂU THEO KHỔNG HỌC:
TRUNG HOA, VIỆT NAM, HÀN QUỐC

Nguồn: “Territorial Order and Collective-Identity Tensions In Confucian Asia: China, Vietnam, Korea”, Daedalus

Tomé Pires
VÙNG ĐÔNG NAM Á ĐẦU THẾ KỶ 16
Nguồn: Armando Cortesao, biên tập và chuyển dịch, The Suma Oriental of Tomé Pires and the Book of Francisco Rodrigues (London: Cambridge University Press for the Hakluyt Society, 1944), Vol. I, các trang 103-104, 107-109, 112, 114-115, 133-134.

Anthony Reid
CÁC VÙNG ĐẤT BÊN DƯỚI LUỒNG GIÓ THỔI
Nguồn: Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce 1450 – 1680, Volume One, The Lands below the Winds, New Haven and London: Yale University Press, 1988, Chương I, các trang 1-10.

Anthony Reid
CÁC CĂN NGUYÊN
CỦA SỰ NGHÈO ĐÓI
CỦA MIỀN ĐÔNG NAM Á

Nguồn: Anthony Reid, Charting The Shape of Early Modern Southeast Asia, nhà xuất bản Silkworm Books :Chiang Mai, Thailand, 1999, Chapter Ten: The Origins of Southeast Asian Poverty, các trang 217-234.

George Coedes
CÁC VƯƠNG QUỐC ẤN ĐỘ ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT VIỆT VÀ
VÙNG ĐÔNG NAM Á TỪ THỜI CỔ ĐẾN GIỮA THẾ KỶ THỨ TƯ

Nguồn: G. Coedès, The Indianized States of Southeast Asia, An East-West Center Book, The University Press of Hawaii, Honolulu, 1968

CÁC VẤN ĐỀ TỔNG QUÁT
TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

SANTA L. ARICÒ
ORIANA FALLACI:
CON NGƯỜI VÀ HUYỀN THOẠI
Phần 1
Kịch Bản Cho Một Cuốn Phim
Phần 2
Phân Cảnh Tại Tòa Bạch Ốc,

Nguồn: Santo L. Aricò, Oriana Fallaci: The Woman and The Myth, Chương 6: Movie Screen in Southeast Asia, các trang 97-115; Phân Cảnh Tại Tòa Bạch Ốc, Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, các trang 150-155, Carbondale and Edwardsville, IL.: Southern Illinois University Press, 1998.

W. H. Davenport Adam
BÁC SĨ MORICE VÀ SÔNG CỬU LONG:
THÁM HIỂM NAM KỲ, 1872

Nguồn: William Henry Davenport Adam, Chapter IV: Dr. Morice and The Mekong, In The Far East: A Narrative of Exploration and Adventures in Cochin-China, Cambodia, Laos, and Siam

John Barrow
VUA GIA LONG DƯỚI MẮT NHÌN CỦA TÂY PHƯƠNG
Nguồn: John Barrow, A Voyage to Cochinchina, in the Years 1792 and 1793

Jean-Pascal Bassino
SỰ CANH TÁC LÚA GẠO
TẠI NAM VIỆT NAM (1880-1954):
MỘT SỰ TÁI LƯỢNG GIÁ
VỀ NĂNG SUẤT CỦA ĐẤT
TRONG QUAN ĐIỂM Á CHÂU

Nguồn: Jean-Pascal Bassino, Rice Cultivation in Southern Vietnam (1880-1954): A Re-evaluation of Land Productivy in Asian Perspective

Isabella Bird
RONG CHƠI TẠI SÀIGÒN (NĂM 1883)
Nguồn: Isabella Bird, The Golden Chersonese and the Way Thither

Robbins Burling
DÂN VIỆT NAM
Nguồn: Robbins Burling, Hill Farms And Padi Fields, Life in Mainland Southeast Asia, Chapter Eight: The Vietnamese, các trang 105-117, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1965.

Haydon L. Cherry
TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÀ
KHẢO CỔ HỌC THỜI THUỘC ĐỊA
TẠI VIỆT NAM

Nguồn: Heydon L. Cherry, Social Communication And Colonial Archaeology In Việt Nam

CHU ĐẠT QUAN
CHÂN LẠP PHONG THỔ KÝ
真臘風土記
Năm 1296 & 1297 sau Công Nguyên

Nguồn: Jeannette Mirsky, biên tập và giới thiệu, The Great Chinese Travelers

Michael G. Cotter
VỀ MỘT LỊCH SỬ XÃ HỘI
CỦA CUỘC NAM TIẾN
CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Nguồn: Michael G. Cotter, Toward A Social History of The Vietnamese Southward Movement

J.B. DRONET

VUA GIA LONG (tài liệu cổ sọan vào năm 1913 của J.B.Dronet được dịch sang tiếng Việt)

George Dutton
HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ
VÀ VIỆC VIẾT SỬ KÝ CỦA ĐẠI VIỆT
HỒI CUỐI THẾ KỶ THỨ MƯỜI TÁM

Nguồn: George Dutton, The Hoàng Lê Nhất Thống Chí and Historiography of Late Eighteenth-Century Đại-Việt

ROBERT KIRSOP
MỘT SỐ TƯỜNG TRÌNH VỀ ĐÀNG TRONG
KHOẢNG CUỐI THẬP NIÊN 1740

Nguồn: Robert Kirsop, Phần 1: Some Account of COCHIN CHINA, by Mr. Robert Kirsop, who was there in the Year 1750, Phần 2: Proceedings of the French, and Some Reasons for their Miscariage, in COCHIN-CHINA, in 1749, trong Tuyển Tập Oriental Repertory, biên tập bởi Alexander Dalrymple, và được in bởi ông G. Biggs tại London, England, năm 1793, các trang 241- 254.

Lydia M. Fish
TƯỚNG EDWARD G. LANSDALE VÀ
CÁC BÀI DÂN CA CỦA MỸ
TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Nguồn: Lydia M. Fish, General Edward G. Lansdale and The Folksongs of Americans in the Vietnam War, Journal of the American Folklore, Vol. 102, October – December 1989, No. 406, các trang 390 – 411.

Andrew Graham
VÀI KHÍA CẠNH
VỀ NGƯỜI VIỆT NAM

Nguồn: Andrew Graham, Interval In Indo-China

John S. Guy
ĐỒ GỐM VIỆT NAM VÀ
CĂN CƯỚC VĂN HÓA:
BẰNG CHỨNG TỪ CÁC NHÀ LÝ VÀ NHÀ TRẦN

Nguồn: Vietnamese Ceramics and Cultural Identity: Evidence from the Ly and Trần Dynasties

Charles Holcombe
TRƯỚC VIỆT NAM
Nguồn: Charles Holcombe, Before Vietnam, The Genesis of East Asia, 221 B.C. – A.D. 907

Huỳnh Sanh Thông
SỬ KÝ
CỦA DÂN GIAN
TẠI VIỆT NAM

Nguồn: Huỳnh Sanh Thông, Folk History in Vietnam

Claude Jacques
CÁC NGUỒN TÀI LIỆU
VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
TẠI CÁC VÙNG ĐẤT KHMER VÀ CHÀM

Nguồn: Sources on Economic Activities in Khmer and Cham Lands

Claude Jacques
TƯỚNG EDWARD G. LANSDALE VÀ
CÁC BÀI DÂN CA CỦA MỸ
TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Nguồn: Lydia M. Fish, General Edward G. Lansdale and The Folksongs of Americans in the Vietnam War, Journal of the American Folklore, Vol. 102, October – December 1989, No. 406, các trang 390 – 411.

Hoan
SỬ KÝ
KHẢO SÁT TỔNG QUÁT
CÁC BỜ ĐẠI DƯƠNG,
VỚI PHẦN CHÚ GIẢI

Nguồn: Ma Huan, Ying-Yai Sheng-Lan, “The Overall Survey Of The Ocean‘s Shores”, [1433], translated from the Chinese text edited by Feng Ch’eng-Chun, with introduction, notes and appendices by J. V. G. Mills, formerly Puisne Judge Straits Settlements, Cambridge, published for the Hakluyt Society, at The University Press, London, 1970, rải rác trong các trang 34-85, 179-180.

Barbara Widenor Maggs
KHOA HỌC, TÓAN HỌC, LÝ LUẬN: CÁC PHƯƠNG PHÁP
TRUYỀN ĐẠO CỦA GIÁO SĨ DÒNG TÊN ALEXANDRE DE RHODES
TẠI VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ MƯỜI BẨY

Nguồn: The Catholic Historical Review, Vol. 86, No. 3, các trang 439-458 (year 2000)

Mark W. McLeod
TRIỀU ĐÌNH HUẾ VÀ
CHỦ TRƯƠNG
BÀI THIÊN CHÚA GIÁO,
1862-1868

Nguồn: Mark W. McLeod, The Vietnamese Response to French Intervention, 1862-1874, New York:,Westpoint, Connecticut, London: Praeger, 1991, Chương 5, các trang 77-95

Milton E. Osborne
1. GIÁO DỤC VÀ CHỮ QUỐC NGỮ: Sự Phát Triển Một Trật Tự Mới
Nguồn: Milton E. Osborne, The French Presence in Cochinchina and Cambodia, Rule and Response (1859-1905), Ithaca and London: Cornell University Press, 1969, Chương 4: Education and Quốc Ngữ — The Development of a New Order, các trang 89-108

2. GIÁO DỤC VÀ CHỮ QUỐC NGỮ: Một Sự Chiến Thắng Hạn Chế
Nguồn: Milton E. Osborne, The French Presence in Cochinchina and Cambodia, Rule and Response (1859-1905), Ithaca and London: Cornell University Press, 1969, Chương 8: Education and Quốc Ngữ, A Qualified Triumph, các trang 156-171.

Santha Rama Rau
VIỆT NAM
TRƯỚC VÀ SAU
HIỆP ĐỊNH GENÈVE 1954 (1)
SAIGON, [1948-49]

Nguồn: Santha Rama Rau, East of Home, New York & Evanston: Harper & Row, Publishers, 1950, Indochina, các trang 145-154

Santha Rama Rau
VIỆT NAM
TRƯỚC VÀ SAU
HIỆP ĐỊNH GENÈVE 1954 (2)
VIỆT NAM
hỗn tạp và đền đáp

Nguồn: Santha Rama Rau, View to the Southeast, New York: Harper & Brothers, 1957, Vietnam, Complex and Rewarding, các trang 47-66.

Srilata Ravi
TÍNH HIỆN ĐẠI,
CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC VÀ
CÁC THÚ VUI CỦA DU LỊCH:
KHÁCH SẠN CONTINENTAL TẠI SÀIGÒN

Nguồn: Srilata Ravi, Modernity, Imperialism and the Pleasures of Travel: The Continental Hotel in Saigon, Asian Studies Review, December 2008, Vol. 32, các trang 475-490.

DOUGALD J.W.O ‘REILLY
VĂN MINH CHÀM TRÊN ĐẤT VIỆT,
QUA LĂNG KÍNH KHẢO CỔ HỌC

Nguồn: Dougald J.W. O ‘Reilly, Early Civilizations of Southeast Asia, Altamira Press: Lanham, New York, Toronto, Plymouth, U. K., 2007, Chapter 6: Champa, các trang 127-144

EDYTA ROSZKO
TƯỞNG NIỆM VÀ NHÀ NƯỚC:
KÝ ỨC VÀ TÍNH CHÍNH THỐNG
TẠI VIỆT NAM
(đảo Lý Sơn, tức Cù Lao Ré, ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi)

Nguồn: Commemoration and the State: Memory and Legitimacy in Vietnam

Yumio Sakurai
NẠN MẤT MÁT NÔNG DÂN VÀ
CÁC LÀNG BỎ HOANG
TẠI CHÂU THỔ SÔNG HỒNG
GIỮA THỜI KHOẢNG TỪ 1750 ĐẾN 1850
Nguồn: Yumio Sakurai, Peasant Drain and Abandoned Villages in the Red River Delta between 1750 and 1850, The Last Stands of Asian Autonomies: Responses to Modernity in the Diverse States of Southeast Asia and Korea, 1975-1900, editor: Anthony Reid, New York: St. Martin‘s Press, Inc., 1997, các trang 133-152

Lynda Norene Shaffer
THỜI ĐẠI CỦA PHÙ NAM — Từ Thế Kỷ Thứ 1 Đến Thế Kỷ Thứ 6
Lynda Norene Shaffer, Maritime Southeast Asia to 1500, Armonk, New York & London, England: M. E. Sharpe, 1996, Chapter 2: In The Time of Funan, các trang 18-36

R. B. Smith
BÙI QUANG CHIÊU
VÀ ĐẢNG LẬP HIẾN
TẠI NAM KỲ THUỘC PHÁP, 1917-30

Nguồn: R. B. Smith, Bùi Quang Chiêu and the Constitutionalist Party in French Cochinchina, 1917-30, Modern Asian Studies, Cambridge University, London, III, 2 (1969), các trang 131-150

R. B. Smith
THÀNH PHẦN TINH HOA VIỆT NAM
TẠI NAM KỲ THUỘC PHÁP, 1943

Nguồn: R. B. Smith, The Vietnamese Élite of French Cochinchina, 1943, Modern Asian Studies, Cambridge University, London, 6, 4(1972), các trang 459-482

David Joel Steinberg (biên chú)
CÁC HOÀNG ĐẾ VIỆT NAM
Nguồn: In Search Of Southeast Asia — A Modern History, ed. by David Joel Steinberg, New York: Praeger Publishers, 1971, các trang 68-72

Thomas Suárez
THẾ KỶ THỨ MƯỜI CHÍN
VÀ VIỆC VẼ BẢN ĐỒ
VÙNG NỘI ĐỊA ĐÔNG NAM Á
(có kèm các bản đồ hiếm quý)

Nguồn: Thomas Suárez, Early Mapping of Southeast Asia, Periplus Editions (HK) Ltd: Singapore, 1999, Chapter 16, The Nineteenth Century and the Mapping of the Interior – Indochina, Burma and Thailand, Transition to the Modern Era, các trang 252-263, và rải rác nhiều nơi trong quyển sách

K. W. Taylor (biên chú)
XÉT PHÍA SAU CÁC BIÊN NIÊN SỬ VIỆT NAM:
LÝ PHẬT MÃ (1028-54)
VÀ LÝ NHẬT TÔN (1054-72)
TRONG VIỆT SỬ LƯỢC
VÀ TRONG ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

Nguồn: K. W. Taylor, Looking Behind The Vietnamese Annals, Lý Phật Mã (1028-54) and Lý Nhật Tôn (1054-72) In The Việt Sử Lược and The Toàn Thư, The Vietnam Forum, A Review of Vietnamese Culture and Society, Yale Center For international and Area Studies, no. 7, Winter-Spring 1986,các trang 47-68.

J. THOMSON,F. R. G. S.
SÀIGÒN, LÚC VỪA BỊ PHÁP CHIẾM ĐÓNG KHOẢNG 1865-1875
Nguồn: J. Thomson, F. R. G. S., Chapter VI, The Straits of Malacca, Indochina, and China; or Ten Years’ Travels, Adventures, and Residence Abroad, New York: Harper & Brothers, Publishers, Franklin Square, 1875, các trang 164-178. Bản tiếng Pháp có nhan đề là Dix Ans De Voyages Dans La Chine et L’Indo-Chine, xuất bản năm 1877, dầy 492 trang.

TiME magazine
HÀNG MỚ QUAN LẠI
(Hoàng Đế Bảo Đại
Vua Thành Thái mổ bung một cung phi
“để xem có cái gì bên trong”.)

Nguồn: http://www.time.com/time/magazine/articles/0,9171,74495.html

TAL TOVY
NÔNG DÂN VÀ CÁC PHONG TRÀO CÁCH MẠNG:
VIỆT CỘNG,
TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH

Nguồn: Tal Tovy, Peasants and Revolutionary Movements: The Việt Cộng as a Case Study, War In History, 17 (2), 217-230, Sage Publication, Ltd, United Kingdom.

E. S. Ungar
TỪ HUYỀN THOẠI ĐẾN LỊCH SỬ:
CÁC CHÍNH THỂ HÌNH TƯỞNG
TẠI VIỆT NAM THẾ KỶ THỨ 14

Nguồn: E. S. Ungar, From Myth to History: Imagined Polities in 14th Century Vietnam, trong quyển Southeast Asia in the 9th to 14th Centuries, biên tập bởi David G. Marr và A. C. Milner, giới thiệu bởi Wang Gungwu, Institute of Southeast Asian Studies: Singapore, 1986, bản in lại lần thứ nhất, 1990, các trang 177-186.

Gabrielle M. Vassal
VỊ THẾ XÃ HỘI CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM
(Phụ nữ Tây Phương nhìn phụ nữ Việt Nam 100 năm trước)

Nguồn: Gabrielle M. Vassal, On & Off Duty in Annam, London: William Heinemann, 1910, các trang 132-147

Frank Vincent, Jun.
NAM KỲ VÀ THÀNH PHỐ SÀIGÒN NĂM 1872
Nguồn: Frank Vincent, Jun., THE LAND OF THE WHITE ELEPHANT, Sights and Scenes in South-Eastern Asia, A Personal Narrative of Travel and Adventure in Farther India, embracing the countries of Burma. Siam, Cambodia, and Cochinchina (1871-2), các trang 298-316, New York: Harper & Brothers, Publishers, Franklin Square, 1874

GEOFF WADE
TIẾNG CHÀM CÓ THỂ LÀ NGUỒN GỐC
CỦA VĂN TỰ PHI LUẬT TÂN

Nguồn: Journal of Southeast Asian Studies 24, 1 (March 1993): 44-87 @ 1993 by National University of Singapore

CHARLES WHEELER
Một Vai Trò Hợp Lý Của Biển Đối Với Lịch Sử Việt Nam?
Xã Hội Duyên Hải Trong Thế Giới Mậu Dịch
Của Hội An, thời khoảng 1550-1830

Nguồn: Charles Wheeler, University of California, Irvine, A Maritime Logic in Vietnamese History? Littoral Society in Hội An‘s Trading World c. 1550-1830, Conference proceedings,
http: http://www.historycooperative.org/proceedings/seascapes/wheeler.html

Wynn Wilcox
PHỤ NỮ,
SỰ TÂY PHƯƠNG HÓA VÀ
CÁC NGUỒN GỐC CỦA
KỊCH NGHỆ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

Nguồn: Wynn Wilcox, Women, Westernization and the Origins of Modern Vietnamese Theatre, Journal of Southeast Asian Studies, 37 (2), các trang 205-224, June 2006, The National University of Singapore: Singapore, 2006.

Oliver W. Wolters
CÁC BÀI THƠ CỦA PHẠM SƯ MẠNH
ĐƯỢC VIẾT KHI ĐI TUẦN TRA
BIÊN GIỚI PHÍA BẮC VIỆT NAM
HỒI GIỮA THẾ KỶ THỨ MƯỜI BỐN

Nguồn: Oliver W. Wolters, On Telling A Story of Vietnam In The Thirteenth and Fourteenth Centuries, Journal of Southeast Asian Studies, bộ 25, số 1 (Tháng Ba 1995): từ trang 63 đến 74.

Oliver W. Wolters
NGÔ SĨ LIÊN CÒN CÓ ẨN Ý NÀO KHÁC CHĂNG?
Vấn Đề Về Các Sự Phân Biệt Trong Thế Kỷ Mười Lăm

Nguồn: What Else May Ngo Si Lien Mean? A Matter of Distinctions in the Fifteenth Century của O.W. Wolters, trong quyển Histories of Southeast Asia and the Chinese, biên tập bởI Anthony Reid, University of Hawaii Press, 2001.

Oliver W. Wolters
TƯỞNG NHỚ MỘT VỊ QUAN TRÍ THỨC:
ĐỌC MỘT SỐ BÀI THƠ
CỦA NGUYỄN PHI KHANH

Nguồn: Oliver W. Wolters, Phạm Sư Mạnh’s Poems Written while Patrolling the Vietnamese Northern Border in the Middle of the Fourteenth Century, Journal of Southeast Asian Studies, Tập 13, Số 1, Tháng Ba 1982, các trang 107-119.

Oliver W. Wolters
Về Việc Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam Trong Các Thế Kỷ Thứ Mười Ba và Mười Bốn
Nguồn: Oliver W. Wolters, On Telling A Story of Vietnam In The Thirteenth and Fourteenth Centuries, Journal of Southeast Asian Studies, bộ 25, số 1 (Tháng Ba 1995): từ trang 63 đến 74.

Alexander Woodside
CÁC VẤN ĐỀ GIÁO DỤC TRONG
CÁC CUỘC CÁCH MẠNG
TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM

Nguồn: Alexander Woodside, Problems of Education in the Chinese and Vietnamese Revolutions, Pacific Affairs, Vol. 49, No. 4, Winter 1976-77, các trang 648-666.

Kazuya Yamamoto
Việt Nam Theo Quan Điểm Của
Cuộc Thăm Dò Dấu Hiệu Thay Đổi Ở Á Châu:
Căn Cước, Hình Ảnh Về Các Nước Ngoài, và
Các Quan Tâm Toàn Cầu

(Asia Barometer Symposium), Đại Học University of Tokyo, 15-16 Tháng Ba, 2005

Jack A Yeager
VĂN CHƯƠNG TIẾNG PHÁP CỦA NGƯỜI VIỆT —
SẢN PHẨM VĂN HÓA
TRONG MỘT KHUNG CẢNH THUỘC ĐỊA

Nguồn: Jack A. Yeager, Vietnamese Francophone Literature – Cultural Production In A Colonial Context, The Vietnam Forum, A Review of Vietnamese Culture and Society, No. 9, Winter-Spring 1987, Yale University, New Haven, CT., các trang 92-110.

Henry Yule (biên chú)
Marco Polo THĂM XỨ CHÀM NĂM 1285
Nguồn: The Book of Ser Marco Polo, dịch bởi Henry Yule (London: John Murray, 1903), Vol. II, các trang 266-268.

Tela Zasloff
SÀIGÒN MỘNG MỊ
Nguồn: Tela Zasloff, Saigon Dreaming, Granta 26, Travel, Spring 1989, các trang 181-193. .

Han Zhenhua
VỊ TRÍ CỦA XỨ HELING (HẠ LIÊU?) HAY ZHEPO TẠI MIỀN NAM ĐÔNG DƯƠNG:
PHÁT HIỆN MỚI TỪ CÁC NGUỒN TƯ LIỆU NHÀ ĐƯỜNG

Nguồn: THE LOCATION OF THE SOUTHERN INDO-CHINESE COUNTRY OF HELING OR ZHEPO; NEW LIGHT FROM TANG DYNASTY SOURCES

© Ngô Bắc & gio-o.com

Source: http://www.gio-o.com/NgoBac.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s